Повідомлення

[27.03.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів на 28.04.17 р.'
[27.03.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів на 28.04.2017 р. '
[29.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 29.04.2016 р.'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність ПАТ "КАМЕТ" за 2015 рік'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Аудит ПАТ "КАМЕТ" за 2015 рік.'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік ПАТ "КАМЕТ"'
[29.03.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів 29.04.2016 р.'
[09.02.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій'
[02.12.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента'
[29.04.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.'
[29.04.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Регулярна інформація за 2014 рік'
[28.04.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 27.04.2015'
[27.04.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 24.04.2015'
[19.11.2014] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[19.11.2014] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Наглядової ради №33 від 18.11.2014р.'
[19.11.2014] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Наглядової ради №32 від 18.11.2014р.'
[06.05.2014] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річний звіт за 2013 рік'
[06.05.2014] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р.'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець