Повідомлення

[29.01.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Календарний план розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації)'
[27.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Наглядової ради № 48 від 26.12.2017р.'
[27.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення акціонера про зміну свого представника у Наглядовій раді'
[26.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 26.12.2017р. (про зміну складу посадових осіб емітента)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 28.04.2017р. (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 28.04.2017р. (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол річних загальних зборів акціонерів № 33 від 28.04.2017р.'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Аудиторський висновок, Примітки до фінансової інформації'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність за 2016 рік'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік'
[27.03.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів на 28.04.17 р.'
[27.03.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів на 28.04.2017 р. '
[29.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 29.04.2016 р.'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність ПАТ "КАМЕТ" за 2015 рік'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік ПАТ "КАМЕТ"'
[08.04.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Аудит ПАТ "КАМЕТ" за 2015 рік.'
[29.03.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів 29.04.2016 р.'
[09.02.2016] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій'
[02.12.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента'
[29.04.2015] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Регулярна інформація за 2014 рік'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець