Повідомлення

[26.03.2019] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів 26.04.2019 р.'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Примітки до фін.звітності 2017'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність за 2017 рік'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Висновок Аудитора за 2017 рік'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб, дата вчинення дії - 27.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства №34 від 27.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Ревізійної комісії від 27.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Наглядової ради №52 від 27.04.18 р.'
[19.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік'
[26.03.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р.'
[29.01.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Календарний план розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації)'
[27.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення акціонера про зміну свого представника у Наглядовій раді'
[27.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Наглядової ради № 48 від 26.12.2017р.'
[26.12.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 26.12.2017р. (про зміну складу посадових осіб емітента)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 28.04.2017р. (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Особлива інформація за 28.04.2017р. (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)'
[03.05.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол річних загальних зборів акціонерів № 33 від 28.04.2017р.'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Аудиторський висновок, Примітки до фінансової інформації'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік'
[21.04.2017] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність за 2016 рік'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець