Повідомлення

[02.06.2023] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного'
[12.05.2023] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах'
[12.05.2023] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів 12.06.2023 р. '
[27.04.2023] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік'
[22.07.2022] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії - 20.07.2022 р.'
[20.07.2022] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік'
[14.06.2022] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій'
[14.06.2022] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах'
[14.06.2022] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів 15.07.2022 р.'
[30.04.2021] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік'
[23.11.2020] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про виплату дивідендів'
[20.10.2020] ПрАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «КАМЕТ» 20.11.2020р.'
[22.04.2020] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Річна інформація емітента за 2019 рік'
[26.03.2019] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів 26.04.2019 р.'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Висновок Аудитора за 2017 рік'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Фінансова звітність за 2017 рік'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Примітки до фін.звітності 2017'
[30.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб, дата вчинення дії - 27.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства №34 від 27.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "КАМЕТ" додає документ 'Протокол засідання Ревізійної комісії від 27.04.18 р.'

Початок Попер. 1 2 3 Наст. Кінець